Page 1 of 2

Du Ngoạn Cảnh Đẹp

PostPosted: 30 Aug 2006
by indochine
Mời mấy mít đi ngắm cảnh nha

[center]
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
[/center]

PostPosted: 30 Aug 2006
by indochine
MuaThuDuoiMua wrote:Cho đi chơi có cho tiền xài hong? :ngầu:

Oái :nn:..dzô ginh luôn cái két tiền :p của tui gùi còn đòi tiền nữa

PostPosted: 31 Aug 2006
by Minh Chau
indochine wrote:
MuaThuDuoiMua wrote:Cho đi chơi có cho tiền xài hong? :ngầu:

Oái :nn:..dzô ginh luôn cái két tiền :p của tui gùi còn đòi tiền nữa


Ai lấy tiền Indo chứ? :ngầu: Cảnh đẹp a, nhưng nơi ni có gì để mua? :nn:

PostPosted: 06 Sep 2006
by VienDong
Cảnh đẹp và thinh lặng lắm.

PostPosted: 08 Sep 2006
by Minh Chau
Nhìn tranh cảnh nhớ người post tranh... Indo đi mô mừ chẳng dzô đây dzị? :buồn: Hong lẽ cắt tóc đi tu thât à? :nn: :?: Mừ có tu thì cũng fải nó chùa nào chứ, để còn có ba cô dội gạo lên chùa thăm sư.... :cười: :cười: :cười:

PostPosted: 08 Sep 2006
by indochine
Chùa tui mí cô fá tan wan rùi còn noái nữa huh :evil:

Ba cô đội gạo lên chùa.
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư thì chẳng mấy tương tư
Có người trông ngóng nhớ Sư lại buồn.
Ai làm…cho dạ ưu sầu,
Yếm kia đã mất có đoài được khôn :lol: :p

PostPosted: 08 Sep 2006
by Minh Chau
indochine wrote:Chùa tui mí cô fá tan wan rùi còn noái nữa huh :evil:

Ba cô đội gạo lên chùa.
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
Sư thì chẳng mấy tương tư
Có người trông ngóng nhớ Sư lại buồn.
Ai làm…cho dạ ưu sầu,
Yếm kia đã mất có đoài được khôn :lol: :p


Sư ni thật là sư quỉ quái mừ, ai cho sư yếm hồi nào dzị??? :p :lol: :lol: :lol: :ln: :ln: :ln:

Indo xiệt là
:tg: :xc: :bb: :bb: :bb: :dnt:

PostPosted: 08 Sep 2006
by indochine
Chít gùi...chạy :p...méc công Lữa + Xăng + Dzầu Hôi + Nước Sôi....ôi thôi...hổng còn gì hết :kd:

PostPosted: 08 Sep 2006
by Minh Chau
indochine wrote:Chít gùi...chạy :p...méc công Lữa + Xăng + Dzầu Hôi + Nước Sôi....ôi thôi...hổng còn gì hết :kd:


Chạy đi đâu hỉ Indo? Đi tu nữa à? nghi wé.. cuối tuần chắc tu lon wé... :p :bb: :bb: :bb: :xc: :dnt: :nln: :nln: :nln:

PostPosted: 09 Sep 2006
by Minh Chau
Làm gì Thu bó tay rùi? :tt:

PostPosted: 22 Sep 2006
by Minh Chau
Thì cũng tại Indo nói là Indo đi tu, rùi SR ..... Mấy ông ni đi chùa nào tu ai biết nè... :?: