Page 1 of 1

PostPosted: 28 Aug 2006
by indochine
Kiểu này hơi nguy á :nn: ...part 2 chắc còn bộ xương nha :p

PostPosted: 28 Aug 2006
by indochine
MuaThuDuoiMua wrote:Vậy muốn lửa và xăng thêm huh? :Evil:

Ngoại ui…xương con ngừ ta củng không chừa :nn: …còn đòi đốt ra tro :p …dzị con chạy ra chợ mua vải mùng về may vợt hốt tro…lỡ mai sau hửu dzụng :trời: Image

PostPosted: 28 Aug 2006
by Minh Chau
Trùi dzễ xương wé, chó mí mèo của Thu huh? :tt: