Page 5 of 5

Re: Cách Gởi Hình Lên Diễn Đàn

PostPosted: 04 Apr 2014
by Christiane
loving-it wrote:Wí Mít ơi, nhờ Wí Mít giúp mình cách gởi hình lên diển đàn giùm. Mình đả làm theo cách mới thì mình gặp trường hợp này :


Information

The requested topic does not exist.


Mình làm cách củ thì mình gặp trường hợp này:

IMAGE... mình fải click vào chử IMAGE thì mình bị send qua website của ImageShack.

Nhờ wí Mít giúp mình... cám ơn wí mít trước

Cách làm theo hướng dẫn cũ không còn hoạt động nữa
Imageshack cũng không còn free

Bạn vào trang
https://www.flickr.com/
làm một account cho mình, rồi upload hình và lấy link đưa vào post của mình.