Page 1 of 1

PostPosted: 10 May 2006
by Minh Chau
Cảnh rất đẹp, hoàn hôn cũng rất tươi sáng, đúng là mùa xuân cảnh vật đều rất tươi vui.... Cám ơn VP rất nhiều...

PostPosted: 11 May 2006
by hoang dã
Wow...có mấy cảnh thấy lãng mạng ghê! Hình đẹp lắm, cám ơn VP nhiều thiệt nhiều! :vt: :hoa: :ôm:

PostPosted: 11 May 2006
by trandean
Hình rõ và đẹp quá, cám ơn VP

PostPosted: 11 May 2006
by quangvu75
wow....hình rõ và đẹp wá xá chừng VP à! coi đã mắt luôn!

PostPosted: 22 Sep 2006
by co don
ui da tui đang buồn mà thấy cãnh nầy thì cũng như mùa xuân trở lại vdzậy :vt: