Page 2 of 2

PostPosted: 12 Apr 2006
by nguyenninhtran
NNT xin Cn ấy con này về nuôi làm cảnh bên quán mít nha !
Cám ơn CN nhiều ! :D

PostPosted: 27 Apr 2006
by tienphuong
thú kỳ cục nà cũng lạ thiệt , cho mính xin hết nha.