Page 1 of 1

Chuồn Chuồn

PostPosted: 01 Apr 2006
by CoNhan
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Bay cao thì nắng , bay vừa thì râm. Thương nhau ai đó thì thầm , ghét nhau thì đá cái rầm cho xong :tt:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

PostPosted: 01 Apr 2006
by Minh Chau
Wow ! ai mà chụp mấy con chuồn chuồn này hay wá, MC có gửi tặng CN Nem Nướng ở bên nhà Ace đó, CN wa lấy dzì nhé.... Cuối tuần dzui dzẻ.

PostPosted: 01 Apr 2006
by Tantai
Woww.. đẹp thiệt đó CN. Cám ơn nhe !!!

PostPosted: 02 Apr 2006
by tonu
Tặng thêm cho CN 2 tấm hình Chuồn Chuồn nửa nè...

Image
Image

PostPosted: 02 Apr 2006
by CoNhan
Cám ơn Tonu nhiều :)

PostPosted: 02 Aug 2006
by chuồn chuồn
Hình chuồn chuồn đẹp quá (giống tui :))

Cám ơn Cổ Nhân nhiều.