Page 2 of 3

PostPosted: 25 Mar 2006
by hoatimxua
Cha chả Mít wơi (6) .... sao càng ngày càng rụng nhiều dzị Mít (6).... hồi sáng thì có 9 links, bây giờ thử lại còn có 1 link là siu MÍT... :bb: :đập: :tg:

PostPosted: 25 Mar 2006
by hột mít
hoatimxua wrote:Cha chả Mít wơi (6) .... sao càng ngày càng rụng nhiều dzị Mít (6).... hồi sáng thì có 9 links, bây giờ thử lại còn có 1 link là siu MÍT... :bb: :đập: :tg:


hình Tím úp bự hông, với lại lúc Tím úp nó có úp gì khác hông .... úp mình ơn nó thôi, dzì imageshack íu rã man lắm :kô:

PostPosted: 25 Mar 2006
by hoatimxua
Hình hông bự lắm Mít, cở bắp tai Mít thui.... để Tím chơi lại lần nửa coi sao... sáng giờ mà up từng cái chắc là xong rùi đó Mít.. :tt:

PostPosted: 26 Mar 2006
by Mười Đậu
Mười ấp từng cái theo kỉu của Mười, được cả trăm cái dzồi á hàn the. :tt:

PostPosted: 26 Mar 2006
by hoatimxua
Phải hồi sáng giờ có hó ni ở đây cản thì hàn the đâu có cực khổ dzị... :tt:

PostPosted: 26 Mar 2006
by Mười Đậu
Mười có ở đây củng không cản đâu hàn the. Lâu lâu cho hàn the động nảo cho thông minh xí. :tt:

PostPosted: 26 Mar 2006
by hoatimxua
Chơi hàn the hỉ? Cho hó ni ngồi dzữa bụi xương rồng nghen... :cười:

PostPosted: 26 Mar 2006
by Mười Đậu
Hàn the cho hó ni ngồi đâu Mười ngồi đó. Còn sức kéo tui hông? :tt:

PostPosted: 26 Mar 2006
by hoatimxua
Úi chà chà... wánh trúng chổ yếu hàn the hén... dzô 6 lon chắc cũng nhấc tay hó ni lên được... :tt:.... hó ni hãy đợi đấy... :ln:

PostPosted: 27 Mar 2006
by tuii
Mit oi mit, sao tuii thủ dùng cái shackit của Mit được 1-2 lần rồi bây giờ nó cứ báo eror uploading không la sao dzị Mit??

PostPosted: 28 Mar 2006
by hột mít
tuii wrote:Mit oi mit, sao tuii thủ dùng cái shackit của Mit được 1-2 lần rồi bây giờ nó cứ báo eror uploading không la sao dzị Mit??


server của imageshack nó dzậy á ... níu nó bị lỗi thì tuii cứ bấm upload lần nữa thì nó sẽ thử upload mấy hình chưa upload được thêm một lần nữa

PostPosted: 29 Mar 2006
by tuii
cũng hong được Mit woi :)) Chác tại imageshack íu muh tuii cũng hong được fe? :)) Thanks Mit though!

PostPosted: 30 Mar 2006
by hột mít
có version mới .. mấy mít nhớ dl cái mới này nghe, vì nó sẽ úp mau hơn cái cũ !!!

PostPosted: 01 Apr 2006
by Mười Đậu
Hàn the hi sanh thử chước đi hàn the. :tt:

PostPosted: 14 Apr 2006
by hxny007
Cám ơn hột mít nhiều, phần mềm này hay lắm