Cổ Nhạc Quê Hương

Moderators: Christiane, A Mít

Cổ Nhạc Quê Hương

Postby Hải Âu Phi Xứ » 12 Sep 2017

Image

Diêu Bông
TN: Vinh Sử
CN: Thiên Kiều
Nghệ Sĩ: Quốc Kiệt - Tú Sương


https://www.fshare.vn/file/ZSQ3X4IWSY8W
Nhà em cách mấy phố "Thương"
Ở quận "Vĩnh Cửu" gần phường "Yêu Nhau"
Trước ngõ trồng cây si cao
Có hoa tình mọc bên rào phong lưu.
Trường Phi Bảo
User avatar
Hải Âu Phi Xứ
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,306
Posts: 1572
Joined: 24 Dec 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Hải Âu Phi Xứ từ: lehoanglong

Re: Cổ Nhạc Quê Hương

Postby Hải Âu Phi Xứ » 12 Sep 2017

Image

Cánh cò và dòng sông
TN: Hàn Châu
CN: Hoàng Song Việt
Nghệ sĩ: Ngân Quỳnh - Trọng Phúc


https://www.fshare.vn/file/2AZTXU8CRGSC
Nhà em cách mấy phố "Thương"
Ở quận "Vĩnh Cửu" gần phường "Yêu Nhau"
Trước ngõ trồng cây si cao
Có hoa tình mọc bên rào phong lưu.
Trường Phi Bảo
User avatar
Hải Âu Phi Xứ
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,306
Posts: 1572
Joined: 24 Dec 2011
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Hải Âu Phi Xứ từ: songque12

Re: Cổ Nhạc Quê Hương

Postby Hải Âu Phi Xứ » 12 Sep 2017

Image

Số phận
TN: Thanh Sơn
CN: Hoàng Song Việt
Nghệ sĩ: Linh Tâm - Cẩm Thu


https://www.fshare.vn/file/LFYDMROV4KBI
Nhà em cách mấy phố "Thương"
Ở quận "Vĩnh Cửu" gần phường "Yêu Nhau"
Trước ngõ trồng cây si cao
Có hoa tình mọc bên rào phong lưu.
Trường Phi Bảo
User avatar
Hải Âu Phi Xứ
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,306
Posts: 1572
Joined: 24 Dec 2011
 
 

Re: Cổ Nhạc Quê Hương

Postby Hải Âu Phi Xứ » 12 Sep 2017

Image

Ngẫu hứng ru con
TN: Bảo Phúc
CN: Hoàng Song Việt
Nghệ sĩ: Thanh Hằng


https://www.fshare.vn/file/PW7Z23ZH3Q56
Nhà em cách mấy phố "Thương"
Ở quận "Vĩnh Cửu" gần phường "Yêu Nhau"
Trước ngõ trồng cây si cao
Có hoa tình mọc bên rào phong lưu.
Trường Phi Bảo
User avatar
Hải Âu Phi Xứ
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,306
Posts: 1572
Joined: 24 Dec 2011
 
 

Re: Cổ Nhạc Quê Hương

Postby Hải Âu Phi Xứ » 13 Sep 2017

Image

Chuyện tình mo cau (Người phu kéo mo cau)
TN: Vinh Sử
CN: Thiên Kiều
Nghệ sĩ: Kim Tiểu Long - Lệ Thu Thảo


https://www.fshare.vn/file/VSZEP2UUHJ2C
Nhà em cách mấy phố "Thương"
Ở quận "Vĩnh Cửu" gần phường "Yêu Nhau"
Trước ngõ trồng cây si cao
Có hoa tình mọc bên rào phong lưu.
Trường Phi Bảo
User avatar
Hải Âu Phi Xứ
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,306
Posts: 1572
Joined: 24 Dec 2011
 
 

Re: Cổ Nhạc Quê Hương

Postby Hải Âu Phi Xứ » 13 Sep 2017

Image

Tình Biển
TN: Thái An
CN: Hoàng Song Việt
Nghệ Sĩ: Ngân Tuấn - Thanh Thủy


https://www.fshare.vn/file/B8TAMXN6NEUR
Nhà em cách mấy phố "Thương"
Ở quận "Vĩnh Cửu" gần phường "Yêu Nhau"
Trước ngõ trồng cây si cao
Có hoa tình mọc bên rào phong lưu.
Trường Phi Bảo
User avatar
Hải Âu Phi Xứ
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,306
Posts: 1572
Joined: 24 Dec 2011
 
 

Re: Cổ Nhạc Quê Hương

Postby Hải Âu Phi Xứ » 13 Sep 2017

Image

Em bỏ dòng sông
TN: Thanh Sơn
VC: Hoàng Song Việt
Nghệ sĩ: Chiêu Hùng - Ngân Quỳnh


https://www.fshare.vn/file/T9F7CW85TCXG
Nhà em cách mấy phố "Thương"
Ở quận "Vĩnh Cửu" gần phường "Yêu Nhau"
Trước ngõ trồng cây si cao
Có hoa tình mọc bên rào phong lưu.
Trường Phi Bảo
User avatar
Hải Âu Phi Xứ
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,306
Posts: 1572
Joined: 24 Dec 2011
 
 

Re: Cổ Nhạc Quê Hương

Postby Hải Âu Phi Xứ » 13 Sep 2017

Image

Thương về miền đất lạnh
TN: Lê Minh Bằng
CN: Hoàng Song Việt
Nghệ Sĩ: Trọng Nghĩa - Mai Thanh Phượng


https://www.fshare.vn/file/PH1FQ4662H1F
Nhà em cách mấy phố "Thương"
Ở quận "Vĩnh Cửu" gần phường "Yêu Nhau"
Trước ngõ trồng cây si cao
Có hoa tình mọc bên rào phong lưu.
Trường Phi Bảo
User avatar
Hải Âu Phi Xứ
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $40,306
Posts: 1572
Joined: 24 Dec 2011
 
 


Return to Karaoke Cổ NhạcWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests