Đang Tìm 2 Video Kịch

Moderators: Thái Bình, A Mít

Ðang Tìm 2 Video Kịch

Postby hotasian » 18 Mar 2015

Video - Nước Mắt Người Đi do Công Ty Ngọc Bội phát hành năm 1984
Thành phần diễn viên - Dũng Thanh Lâm, Kim Tuyến, Việt Hùng, Thu Vân, Thu Hồng, Trần Thiện, Phú Quý, Đăng Nguyên, Trọng Hoàn

Video - Vẹm Tìm Tự Do cũng do Công Ty Ngọc Bội phát hành năm 1983. (Đạo diễn - La Thoại Tân)
Thành phần diễn viên - Việt Hùng, La Thoại Tân, Ngọc Hoa, Ngọc Châu, Ngọc Bích, Nhật Minh, Hoàng Thu, Phương Linh, Phạm Tân
hotasian
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $23,942
Posts: 304
Joined: 28 Feb 2007
 
 

Return to Hộp Yêu CầuWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests