Em Có Một Số Beat Và Nhạc Của Mr.Đam Bác Nào Muốn Xử Lý Nó K

Nơi đăng những Karaoke video tự mình làm lấy
Xin đừng đăng Karaoke của các trung tâm vào đây

Moderator: A Mít


Return to Homemade KaraokeWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests