Page 1 of 1

Nhà Mới

PostPosted: 03 Apr 2008
by Xi Muoi
Wow ! nhà còn mói toanh..xm sông đất nè :ll:

Re: Nhà Mới

PostPosted: 04 Apr 2008
by hoatimxua
Tím nối gót theo XM dzô đốt phong long.... chúc mí chủ nhà khai trương hồng phát mần ăn phát tài hỉ... cung hỷ cung hỷ... :hoa: :hoa:

Re: Nhà Mới

PostPosted: 04 Apr 2008
by G_and_G
Sao không nghe ai đọc gì hết vậy?

Chào chủ nhà XM và Hoa Tím xưa.