Nếu Đời Không Có Em - Chế Phong

Nơi chia sẻ những đoạn phim karaoke hay

Moderators: Christiane, A Mít

Nếu Đời Không Có Em - Chế Phong

Postby dandany » 07 Jan 2010

dandany
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Tiền: $912
Posts: 8
Joined: 13 Aug 2006
Location: canada
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng dandany từ: KyNiemBayXa, yenthao, cali77, NgheoLangThang, Christiane

Re: Nếu Đời Không Có Em - Chế Phong

Postby thanh75ngan » 01 May 2012

Hello Men chao Bạn.Bạn Oi Up cho minh bai ca nay nhe bạn.cam on bạn nhieu.chuc ban dươc nhieu vui ve.
thanh75ngan
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $100
Posts: 52
Joined: 23 May 2007
 
 

Re: Nếu Đời Không Có Em - Chế Phong

Postby Christiane » 01 May 2012

User avatar
Christiane
Nhựa Mít
Nhựa Mít
 
Tiền: $582,338
Posts: 6195
Joined: 18 Jun 2005
 
 

Re: Nếu Đời Không Có Em - Chế Phong

Postby NgheoLangThang » 01 May 2012

cảm ỏn christiane nhiều :hoa:
NgheoLangThang
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $224
Posts: 32
Joined: 19 Dec 2005
 
 

Re: Nếu Đời Không Có Em - Chế Phong

Postby thanh75ngan » 01 May 2012

Cam On Bạn.Christiane that nhieu men chuc ban dươc nhieu vui ve.
thanh75ngan
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $100
Posts: 52
Joined: 23 May 2007
 
 


Return to Karaoke VideoWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests