1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Nơi chia sẻ những đoạn phim karaoke hay

Moderators: Christiane, A Mít

1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby sandy » 10 Apr 2013

sandy lười post từng link lắm nên cho vô dây hết cả nhà dl cho đã tay nha.........mà nhớ 1 lời cám ơn đo... âm thầm dl mà kg nói gì có nhac sandy cũng kg chia sẽ :!: :vt: :vt:

Link chết không Reup....
Nguyên Khang _Vì Ðó Là Em


http://www.mediafire.com/?bvpa4fad07kknxa Nguyên Khang - Vì dó là em
http://www.mediafire.com/?jx88cs5n4azf9ot Nguyên Khang - Khúc th?y du
http://www.mediafire.com/?oyjc63b9b74u0ut Nguyên Khang - Còn m?t chút gì d? nh?
http://www.mediafire.com/?tn2w5xdbd79gbk2 Nguyên Khang - B?n tình cu?i
http://www.mediafire.com/?uamf58917xi5x8u Di?m Liên - Ngu?i qua bóng t?i
http://www.mediafire.com/?3mb1c3bwdq3nzob Nguyên Khang - Radio bu?n
http://www.mediafire.com/?cmtrn9aprlnl18d Nguyên Khang - B?n qu?nh hiu
http://www.mediafire.com/?s708busybgdrsab Nguyên Khang - Bài không tên s? 2
http://www.mediafire.com/?v91mshhbchsfn2b Nguyên Khang - Chi?c lá cu?i cùng
http://www.mediafire.com/?6dl8gcaquej2kiu Nguyên Khang, Di?m Liên - Di?m xua, r?i mai tôi dua em
http://www.mediafire.com/?0xi7iatoaffve4y Nguyên Khang - V? dây nghe em
http://www.mediafire.com/?vqv87728ow2b8tu Nguyên Khang - Tu?ng ni?m
http://www.mediafire.com/?v8319qsetu1gn59 Ni Ni - L? bu?n ti?n dua
http://www.mediafire.com/?rw5cudh29kfegg2 Nguyên Khang - Mua êm trôi
http://www.mediafire.com/?c5waciybbys40s1 Nguyên Khang - Nh? v? em
http://www.mediafire.com/?2i8wx258mwlr8dl Di?m Liên - Ði?p khúc Samba
http://www.mediafire.com/?63omc266z26jsn4 Nguyên Khang - Tình l?m l?
http://www.mediafire.com/?2gnwxgc6ehokwa6 Nguyên Khang - Bài không tên s? 8
http://www.mediafire.com/?7jpeagjpg6w9b6p Di?m Liên - Tình d?i ngh? si
http://www.mediafire.com/?grbwopeq196bbnb Nguyên Khang - Tình don côi


Đan nguyên_Lời đắng cho cuộc tình vob


http://www.mediafire.com/?pd549fzal0zd3yt Ðan Nguyên - Nh?ng L?i Này Cho Em
http://www.mediafire.com/?2q8c1hz0brcdbe3 Ðan Nguyên - Túy Ca
http://www.mediafire.com/?scrgr0m9bi5cary Ðan Nguyên - Xin Làm Ngu?i Xa L?
http://www.mediafire.com/?oh4l5blpal3h2t8 Ðan Nguyên - N?u M?t Ngày
http://www.mediafire.com/?d64gje3nte7zy74 Ðan Nguyên & Bang Tâm - N?u Chúng Mình Cách Tr?

http://www.mediafire.com/?nr3n4srt84e8e3p Ðan Nguyên - Ðôi Mắt Ngu?i Xua
http://www.mediafire.com/?r6b1qb8sj690q17 Ðan Nguyên - Lầm
http://www.mediafire.com/?z2omc6d344wrykl Ðan Nguyên & Nguy?n H?ng Nhung - Cỏ Úa
http://www.mediafire.com/?cgc9grf909cgd7f Ðan Nguyên - Hai L?i M?ng
http://www.mediafire.com/?n96u0lx2eq2nf1r Ðan Nguyên - Ðêm Lang Thang
http://www.mediafire.com/?wcc8lyxxc8ywjhh Ðan Nguyên - Tôi Không Còn Yêu Em
http://www.mediafire.com/?8ginue1iroe92p2 Ðan Nguyên & Bang Tâm - Duyên Ki?p
http://www.mediafire.com/?jzv275zc8s7h72v Ðan Nguyên - Tôi Ðua Em Sang Sông


The Best Of Tu?ng Nguyên & Tuờng Khuê VOB


TNguyên & TKhuê - Luu Bút Ngày Xanh
http://www.mediafire.com/?16798cw14tfcmh5

TNguyên & TKhuê - Mua Ðêm T?nh Nh?
http://www.mediafire.com/?n6zycrk2jwar1hz

TNguyên & TKhuê - Trúc Ðào
http://www.mediafire.com/?j2ii4l7bdv5lb34

TNguyên & TKhuê - 16 Trang Tròn
http://www.mediafire.com/?qgv6ql6kba4d6d7

TNguyên & TKhuê - Ngày Sau S? Ra Sao
http://www.mediafire.com/?iiafnk1l6nac1d0

TNguyên & Ng?c Huy?n - Còn Thuong Rau Ð?ng M?c Sau Hè
http://www.mediafire.com/?iiafnk1l6nac1d0


TNguyên & TKhuê & Ng?c Huy?n & Tâm Ðoan - Cám On Anh
http://www.mediafire.com/?buu9piinwtrq7h6

TNguyên & Thùy Duong - Ng?u H?ng Lý Qua C?u
http://www.mediafire.com/?x0cdjkd04b8sqad

TNguyên & Thùy Duong - Còn Yêu Tr?n Ð?i
http://www.mediafire.com/?kovjeubzr74wmkk

Tu?ng Nguyên - Nh?n C? Cho Em
http://www.mediafire.com/?ccjl286h377cucw

TNguyên & TKhuê & Ng?c Huy?n - Chuy?n Bu?n Ngày Xuân & Xuân Này Con V? M? ? Ðâu
http://www.mediafire.com/?cqfcchx24qwd1xh

TNguyên & TKhuê & Anh Khoa - Xóm Ðêm
http://www.mediafire.com/?u7ladkud65t7b64

TNguyên & TKhuê & Thanh Phong & Duy Tru?ng - Ly Café Cu?i Cùng
http://www.mediafire.com/?132034l14r3dfd9

TNguyên & TKhuê & M? Huy?n - Tình Anh Lính Chi?n
http://www.mediafire.com/?73zejfyfhuvjllk


The bét ò Lam nhat TiếnVết Thuong Ðôi Lòng vob

1. Bên Kia B? Ð?i Duong - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?g25sq7twbst7y3y
2. V?t Thuong Ðôi Lòng - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?8488snyc0v9t5bz
3. Sài Gòn V? Mi?n Di Vãng - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?pqzy89ylu8vh5yi
4. Em Ðã Th?y Mùa Xuân Chua - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?61opu1zimayjtnp
5. Em Có Còn Yêu Anh - Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung
http://www.mediafire.com/?ysd07wy84ghdtc7
6. L/k Ðoàn Chu?n, T? Linh - Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung
http://www.mediafire.com/?vwf014p6ym81vb8
7. N?u Mai Ðây - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?vh3jdxb4cgt2kb3
8. Tr?n Ð?i Anh S?ng Vì Em - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?prp41o8emo9vv6c
9. T? Thu? Yêu Em - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?3hm423bj103abum
10. B?c Ð?u - Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung
http://www.mediafire.com/?203uvarg5mctklg
11. Xinh Th?i Gian Qua Mau, Cô Láng Gi?ng - Lâm Nh?t Ti?n, H? Hoàng Y?n
http://www.mediafire.com/?tisypihc7h56inx
12. Ch? Là Phù Du Thôi - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?usyeu6044l3u0pp
13. Ti?c Thuong - Lâm Nh?t Ti?n, Nhu Qu?nh
http://www.mediafire.com/?o2045ownfgyq4io
14. Ti?n Em Ra Phi Tru?ng - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?59kh4ehlobts5c6
15. Tình Yêu Tình Ngu?i - Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung
http://www.mediafire.com/?9xepi5dheldtumc
16. T?i Nghi?p Thân Anh - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?o8p8zqswu6ri6z4
17. Nh?ng N?m M? Hoang, Tr? V? Cát B?i - Lâm Nh?t Ti?n, Lâm Thúy Vân
http://www.mediafire.com/?yaqe7zq8d2ka164
18. Nói V?i Tôi M?t L?i - Lâm Nh?t Ti?n, Di?u Huong
http://www.mediafire.com/?dt9tu1vxc9addi9Như Quỳnh collection _vob

Chờ nguời:
http://www.mediafire.com/?0tqqwcktblg08bj

Hoa tím ngày xua:
http://www.mediafire.com/?kiwn74pa0i4oj3u

Vọng cổ bu?n:
http://www.mediafire.com/?jzl6ispm0p366nz

Rừng chua thay lá:
http://www.mediafire.com/?dh495faboc70pv0

Trả lại thời gian
http://www.mediafire.com/?q5h65dux5wf3r0q
http://www.mediafire.com/?pz9zptrzjc9jdc7

Hẩm hiu 1 mình
http://www.mediafire.com/?poibxtqorm3d8j5

Những ca sĩ khác vob.

Truờng Củ Tình Xua - Ð?ng Th? Luân & Tâm Ðoan vob
http://www.mediafire.com/?wduzt52kljgozqw
http://www.mediafire.com/?ke3skpp0s3gusy2

N?i Bu?n Hoa Phu?ng - Bang Tâm
http://www.mediafire.com/?ve5npoc2egtboiq
http://www.mediafire.com/?0fbint82xba7x74

Chiều cuối tuần- Hoàng Oanh
http://www.mediafire.com/?c88ljozsnh3j9ff
http://www.mediafire.com/?22ys9up1beay5dn


Ðan Nguyên-Ðôi mắt người xưa
http://fileshare.in.ua/7305893


KiepVeSau-BaoHuy.
http://www.mediafire.com/?bw2fch2obfybm88

Xin Tròn Tu?i Lo?n _Tru?ng Vu
http://www.mediafire.com/?s4cd7wtwlpcb5pj

Bông c? may:
http://www.mediafire.com/?wmkxkvhylw3es5s

Cõi nhớ:Tru?ng Vu
http://www.mediafire.com/?dmndhj1bq3l3qjd

Thu Cho Vợ Hiền:Tru?ng Vu
http://www.mediafire.com/?ol48yd566wgny2p

Phi Nhung Mua rừng
http://www.mediafire.com/?6lj5vw5mvc4w7a6

Huong Thủy Em về miệt thứ:
http://www.mediafire.com/?nhjwu1u1b9mc6nu

Thái Châu: Linh hồn tuợng dá:
http://www.mediafire.com/?8qp77fl882bp4u7
sandy
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $9,098
Posts: 489
Joined: 27 Nov 2005
Location: thung lung hoa vang
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng sandy từ: CoPham, maidiep

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby Hai-Au-Phi-Xu-9 » 13 Apr 2013

Hải Âu cám ơn sandy nhiều nhiều lắm, dzới sự nhiệt tình chia sẻ dzà lòng hảo tâm dzễ thương của sandy đến dzới mọi người :tốt: :tốt: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:........ Mến chúc sandy những ngày cuối tuần thật dzui dzẻ, an lành.PS! Trong đĩa Đan Nguyên - Lời Đắng Cho Cuộc Tình của sandy ở trên, còn thiếu bài số 6 Lời Đắng Cho Cuộc Tình - Đan Nguyên. Nếu ACE nào muốn lấy trọn bộ, thì dzô đây DL links của Sông Nguồn đã có chia sẻ lúc trước.


==> viewtopic.php?t=117762
Image
User avatar
Hai-Au-Phi-Xu-9
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $49,066
Posts: 2803
Joined: 23 May 2009
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby junela » 13 Apr 2013

thankkkkkkkkkssssss youuuuuuu sandy
junela
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $68
Posts: 70
Joined: 20 Sep 2012
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby rookie » 15 Apr 2013

Sandy ơi Bạn coi lại dùm bài..( Ngày sau sẽ ra sao. Luư Bút Ngay Xanh..)co nhạc kraoke mà không có lởi hát..Cám Ơn Sandy
rookie
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $24
Posts: 37
Joined: 01 Dec 2011
 
 


Return to Karaoke VideoWho is online

Users browsing this forum: NinhVan and 11 guests