1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Nơi chia sẻ những đoạn phim karaoke hay

Moderators: Christiane, A Mít

1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby sandy » 10 Apr 2013

sandy lười post từng link lắm nên cho vô dây hết cả nhà dl cho đã tay nha.........mà nhớ 1 lời cám ơn đo... âm thầm dl mà kg nói gì có nhac sandy cũng kg chia sẽ :!: :vt: :vt:

Link chết không Reup....
Nguyên Khang _Vì Ðó Là Em


http://www.mediafire.com/?bvpa4fad07kknxa Nguyên Khang - Vì dó là em
http://www.mediafire.com/?jx88cs5n4azf9ot Nguyên Khang - Khúc th?y du
http://www.mediafire.com/?oyjc63b9b74u0ut Nguyên Khang - Còn m?t chút gì d? nh?
http://www.mediafire.com/?tn2w5xdbd79gbk2 Nguyên Khang - B?n tình cu?i
http://www.mediafire.com/?uamf58917xi5x8u Di?m Liên - Ngu?i qua bóng t?i
http://www.mediafire.com/?3mb1c3bwdq3nzob Nguyên Khang - Radio bu?n
http://www.mediafire.com/?cmtrn9aprlnl18d Nguyên Khang - B?n qu?nh hiu
http://www.mediafire.com/?s708busybgdrsab Nguyên Khang - Bài không tên s? 2
http://www.mediafire.com/?v91mshhbchsfn2b Nguyên Khang - Chi?c lá cu?i cùng
http://www.mediafire.com/?6dl8gcaquej2kiu Nguyên Khang, Di?m Liên - Di?m xua, r?i mai tôi dua em
http://www.mediafire.com/?0xi7iatoaffve4y Nguyên Khang - V? dây nghe em
http://www.mediafire.com/?vqv87728ow2b8tu Nguyên Khang - Tu?ng ni?m
http://www.mediafire.com/?v8319qsetu1gn59 Ni Ni - L? bu?n ti?n dua
http://www.mediafire.com/?rw5cudh29kfegg2 Nguyên Khang - Mua êm trôi
http://www.mediafire.com/?c5waciybbys40s1 Nguyên Khang - Nh? v? em
http://www.mediafire.com/?2i8wx258mwlr8dl Di?m Liên - Ði?p khúc Samba
http://www.mediafire.com/?63omc266z26jsn4 Nguyên Khang - Tình l?m l?
http://www.mediafire.com/?2gnwxgc6ehokwa6 Nguyên Khang - Bài không tên s? 8
http://www.mediafire.com/?7jpeagjpg6w9b6p Di?m Liên - Tình d?i ngh? si
http://www.mediafire.com/?grbwopeq196bbnb Nguyên Khang - Tình don côi


Đan nguyên_Lời đắng cho cuộc tình vob


http://www.mediafire.com/?pd549fzal0zd3yt Ðan Nguyên - Nh?ng L?i Này Cho Em
http://www.mediafire.com/?2q8c1hz0brcdbe3 Ðan Nguyên - Túy Ca
http://www.mediafire.com/?scrgr0m9bi5cary Ðan Nguyên - Xin Làm Ngu?i Xa L?
http://www.mediafire.com/?oh4l5blpal3h2t8 Ðan Nguyên - N?u M?t Ngày
http://www.mediafire.com/?d64gje3nte7zy74 Ðan Nguyên & Bang Tâm - N?u Chúng Mình Cách Tr?

http://www.mediafire.com/?nr3n4srt84e8e3p Ðan Nguyên - Ðôi Mắt Ngu?i Xua
http://www.mediafire.com/?r6b1qb8sj690q17 Ðan Nguyên - Lầm
http://www.mediafire.com/?z2omc6d344wrykl Ðan Nguyên & Nguy?n H?ng Nhung - Cỏ Úa
http://www.mediafire.com/?cgc9grf909cgd7f Ðan Nguyên - Hai L?i M?ng
http://www.mediafire.com/?n96u0lx2eq2nf1r Ðan Nguyên - Ðêm Lang Thang
http://www.mediafire.com/?wcc8lyxxc8ywjhh Ðan Nguyên - Tôi Không Còn Yêu Em
http://www.mediafire.com/?8ginue1iroe92p2 Ðan Nguyên & Bang Tâm - Duyên Ki?p
http://www.mediafire.com/?jzv275zc8s7h72v Ðan Nguyên - Tôi Ðua Em Sang Sông


The Best Of Tu?ng Nguyên & Tuờng Khuê VOB


TNguyên & TKhuê - Luu Bút Ngày Xanh
http://www.mediafire.com/?16798cw14tfcmh5

TNguyên & TKhuê - Mua Ðêm T?nh Nh?
http://www.mediafire.com/?n6zycrk2jwar1hz

TNguyên & TKhuê - Trúc Ðào
http://www.mediafire.com/?j2ii4l7bdv5lb34

TNguyên & TKhuê - 16 Trang Tròn
http://www.mediafire.com/?qgv6ql6kba4d6d7

TNguyên & TKhuê - Ngày Sau S? Ra Sao
http://www.mediafire.com/?iiafnk1l6nac1d0

TNguyên & Ng?c Huy?n - Còn Thuong Rau Ð?ng M?c Sau Hè
http://www.mediafire.com/?iiafnk1l6nac1d0


TNguyên & TKhuê & Ng?c Huy?n & Tâm Ðoan - Cám On Anh
http://www.mediafire.com/?buu9piinwtrq7h6

TNguyên & Thùy Duong - Ng?u H?ng Lý Qua C?u
http://www.mediafire.com/?x0cdjkd04b8sqad

TNguyên & Thùy Duong - Còn Yêu Tr?n Ð?i
http://www.mediafire.com/?kovjeubzr74wmkk

Tu?ng Nguyên - Nh?n C? Cho Em
http://www.mediafire.com/?ccjl286h377cucw

TNguyên & TKhuê & Ng?c Huy?n - Chuy?n Bu?n Ngày Xuân & Xuân Này Con V? M? ? Ðâu
http://www.mediafire.com/?cqfcchx24qwd1xh

TNguyên & TKhuê & Anh Khoa - Xóm Ðêm
http://www.mediafire.com/?u7ladkud65t7b64

TNguyên & TKhuê & Thanh Phong & Duy Tru?ng - Ly Café Cu?i Cùng
http://www.mediafire.com/?132034l14r3dfd9

TNguyên & TKhuê & M? Huy?n - Tình Anh Lính Chi?n
http://www.mediafire.com/?73zejfyfhuvjllk


The bét ò Lam nhat TiếnVết Thuong Ðôi Lòng vob

1. Bên Kia B? Ð?i Duong - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?g25sq7twbst7y3y
2. V?t Thuong Ðôi Lòng - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?8488snyc0v9t5bz
3. Sài Gòn V? Mi?n Di Vãng - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?pqzy89ylu8vh5yi
4. Em Ðã Th?y Mùa Xuân Chua - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?61opu1zimayjtnp
5. Em Có Còn Yêu Anh - Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung
http://www.mediafire.com/?ysd07wy84ghdtc7
6. L/k Ðoàn Chu?n, T? Linh - Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung
http://www.mediafire.com/?vwf014p6ym81vb8
7. N?u Mai Ðây - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?vh3jdxb4cgt2kb3
8. Tr?n Ð?i Anh S?ng Vì Em - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?prp41o8emo9vv6c
9. T? Thu? Yêu Em - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?3hm423bj103abum
10. B?c Ð?u - Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung
http://www.mediafire.com/?203uvarg5mctklg
11. Xinh Th?i Gian Qua Mau, Cô Láng Gi?ng - Lâm Nh?t Ti?n, H? Hoàng Y?n
http://www.mediafire.com/?tisypihc7h56inx
12. Ch? Là Phù Du Thôi - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?usyeu6044l3u0pp
13. Ti?c Thuong - Lâm Nh?t Ti?n, Nhu Qu?nh
http://www.mediafire.com/?o2045ownfgyq4io
14. Ti?n Em Ra Phi Tru?ng - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?59kh4ehlobts5c6
15. Tình Yêu Tình Ngu?i - Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung
http://www.mediafire.com/?9xepi5dheldtumc
16. T?i Nghi?p Thân Anh - Lâm Nh?t Ti?n
http://www.mediafire.com/?o8p8zqswu6ri6z4
17. Nh?ng N?m M? Hoang, Tr? V? Cát B?i - Lâm Nh?t Ti?n, Lâm Thúy Vân
http://www.mediafire.com/?yaqe7zq8d2ka164
18. Nói V?i Tôi M?t L?i - Lâm Nh?t Ti?n, Di?u Huong
http://www.mediafire.com/?dt9tu1vxc9addi9Như Quỳnh collection _vob

Chờ nguời:
http://www.mediafire.com/?0tqqwcktblg08bj

Hoa tím ngày xua:
http://www.mediafire.com/?kiwn74pa0i4oj3u

Vọng cổ bu?n:
http://www.mediafire.com/?jzl6ispm0p366nz

Rừng chua thay lá:
http://www.mediafire.com/?dh495faboc70pv0

Trả lại thời gian
http://www.mediafire.com/?q5h65dux5wf3r0q
http://www.mediafire.com/?pz9zptrzjc9jdc7

Hẩm hiu 1 mình
http://www.mediafire.com/?poibxtqorm3d8j5

Những ca sĩ khác vob.

Truờng Củ Tình Xua - Ð?ng Th? Luân & Tâm Ðoan vob
http://www.mediafire.com/?wduzt52kljgozqw
http://www.mediafire.com/?ke3skpp0s3gusy2

N?i Bu?n Hoa Phu?ng - Bang Tâm
http://www.mediafire.com/?ve5npoc2egtboiq
http://www.mediafire.com/?0fbint82xba7x74

Chiều cuối tuần- Hoàng Oanh
http://www.mediafire.com/?c88ljozsnh3j9ff
http://www.mediafire.com/?22ys9up1beay5dn


Ðan Nguyên-Ðôi mắt người xưa
http://fileshare.in.ua/7305893


KiepVeSau-BaoHuy.
http://www.mediafire.com/?bw2fch2obfybm88

Xin Tròn Tu?i Lo?n _Tru?ng Vu
http://www.mediafire.com/?s4cd7wtwlpcb5pj

Bông c? may:
http://www.mediafire.com/?wmkxkvhylw3es5s

Cõi nhớ:Tru?ng Vu
http://www.mediafire.com/?dmndhj1bq3l3qjd

Thu Cho Vợ Hiền:Tru?ng Vu
http://www.mediafire.com/?ol48yd566wgny2p

Phi Nhung Mua rừng
http://www.mediafire.com/?6lj5vw5mvc4w7a6

Huong Thủy Em về miệt thứ:
http://www.mediafire.com/?nhjwu1u1b9mc6nu

Thái Châu: Linh hồn tuợng dá:
http://www.mediafire.com/?8qp77fl882bp4u7
sandy
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $9,098
Posts: 489
Joined: 27 Nov 2005
Location: thung lung hoa vang
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby TraMyQ » 10 Apr 2013

wơ cám ưn sandy nhiều nè
TraMyQ
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $16,086
Posts: 821
Joined: 18 May 2011
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby phutanhoadao » 28 Jan 2014

cam on ban nhieu
phutanhoadao
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Tiền: $20
Posts: 1
Joined: 20 Mar 2010
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby huebuon » 29 Jan 2014

cam on sandy that nhieu nhe,Sandy oi sao HB DL LX Chuyen buon ngay xuan,xuan nay con ve me o dau,kg co chu sao hat duoc ban ỏi
huebuon
Cuống Mít
Cuống Mít
 
Tiền: $6,862
Posts: 179
Joined: 27 May 2006
Location: PHAP
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby truyenhoalan » 29 Jan 2014

huebuon wrote:cam on sandy that nhieu nhe,Sandy oi sao HB DL LX Chuyen buon ngay xuan,xuan nay con ve me o dau,kg co chu sao hat duoc ban ỏi


Truyền vừa up và đưa link bài này vào phòng Karaoke Video rồi, huebuon vào đây mà lấy về hỉ.

viewtopic.php?f=23&t=131493

@Sandy : Tuy Truyền không có thời gian để check lại bài nào mình chưa có để lấy về nhưng cũng xin cám ơn sự nhiệt tình chia sẽ của bạn. Nếu Sandy vẩn thu xêp được thời gian chia sẽ thì cứ tiếp tục chia sẽ nhé. Thank You :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:.
@Ah quên, Truyền và Hải Âu mến chúc Sandy và các Mít luôn khoẻ, vui. Mã Đáo Thành Công trong năm mới.
Nhiều người quan tâm đến danh tiếng, nhưng ít người chú trọng tới lương tâm (Lucius Seneca)
truyenhoalan
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $114,098
Posts: 3725
Joined: 09 May 2008
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby doois » 31 Jan 2014

Cám ơn bạn nhiều.
doois
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $328
Posts: 570
Joined: 10 Jan 2008
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby ta la ai » 01 Feb 2014

cam on sandy rất nhiều , chia sẻ nhiều bải nhạc hay. chúc sandy năm mới vui vẻ
ta la ai
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $988
Posts: 423
Joined: 26 Feb 2006
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby LuyenThuong » 01 Feb 2014

LTh cũng cám ơn Sandy và chúc mừng năm mới Sandy và các anh chị em phòng hát karaoke khoẻ mạnh an khang thịnh vượng.

À LTh cũng rất thích bài Điệp Khúc Samba - Diễm Liên hát. Nhưng khi mở lên hát thì cả 2 tracks đều do Diễm Liên hát đó Sandy, có lẽ do trung tâm khi mix karaoke video họ ghép lộn 2 audio giống nhau :D
LuyenThuong
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $54,076
Posts: 1516
Joined: 13 Jun 2009
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby saobiendong » 02 Feb 2014

Hi !! sandy oi ! làm sao d/l...capcha đòi hỏi phải Enter words roi click authorize
nhung sbd không thấy any word there to answer...????weird ha ,,,,????
saobiendong
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $1,962
Posts: 289
Joined: 19 Feb 2006
Location: vietnam
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby truyenhoalan » 02 Feb 2014

saobiendong wrote:Hi !! sandy oi ! làm sao d/l...capcha đòi hỏi phải Enter words roi click authorize
nhung sbd không thấy any word there to answer...????weird ha ,,,,????


Bạn thử bấm DL lại, có nhiều lúc Mediafire bị cà tửng.
Nhiều người quan tâm đến danh tiếng, nhưng ít người chú trọng tới lương tâm (Lucius Seneca)
truyenhoalan
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $114,098
Posts: 3725
Joined: 09 May 2008
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby tranlinh » 05 Mar 2014

cam on anh nhieu
tranlinh
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $16
Posts: 57
Joined: 22 Sep 2007
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby patrickc10 » 08 Mar 2014

có vài ace nào có bài điệp khúc samba-diểm liên hát tắt được tiếng hát không? hy vọng không
phải lỗi do dvd....
www.mediafire.com/?2i8wx258mwlr8dl Di?m Liên - Ði?p khúc Samba
patrickc10
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $796
Posts: 62
Joined: 30 Oct 2013
Location: USA
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby tranlinh » 09 Mar 2014

cam on nhieu
tranlinh
Cành Mít
Cành Mít
 
Tiền: $16
Posts: 57
Joined: 22 Sep 2007
 
 

Re: 1 kho nhac Linh MF nhanh tay mại dzô_dạng VOB

Postby TamTieuThu » 13 Mar 2014

cám ơn bạn nhiều nha :hoa:
TamTieuThu
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Tiền: $376
Posts: 9
Joined: 06 Oct 2006
 
 

Re: 1 Kho Nhac Linh Mf Nhanh Tay Mại Dzô Dạng Vob

Postby hqt9999 » 16 Nov 2014

chia se nhieu nua nha sandy. sandy #1
hqt9999
Mầm Mít
Mầm Mít
 
Tiền: $32
Posts: 9
Joined: 29 Nov 2008
 
 

Next

Return to Karaoke VideoWho is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests