Collection Karaoke Hồng Trúc

Nơi chia sẻ những đoạn phim karaoke hay

Moderators: Christiane, A Mít

Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby welcometohome » 18 Feb 2013

:vt: Hôm Nay mình chia sẽ Collection Hồng Trúc cho những ai yêu mến ca sĩ này. Collection này được định dạng VOB theo chất lượng DVD tốt nhất hiện nay. mình không tạo nhiều topic để câu view, links do chính mình upload có backup nên die bài nào mình có thể upload lại

Image

Demo Hát Karaoke bài Chỉ Yêu Một NgườiSau Đây Là Danh Sách
Hoa Mimosa - Hong Truc & Chung Tu Luu (Thanks Huyen đã upload cho mình bài này )
http://megaup.me/?d=51232FBF8
Hong Truc - Rung Ai An ( Thanks truyenhoalan đã upload cho mình bài này )
http://megaup.me/?d=5123F2542
03897_Trang_Nhat_Ky_-_Hong_Truc.VOB
http://megaup.me/?d=511295333
02656_Giong_Ca_Di_Vang_-_Hong_Truc.VOB
http://megaup.me/?d=511295323
03176_Mua_Qua_Pho_Vang_-_Hong_Truc.mkv
http://megaup.me/?d=511295313
04009_Xin_Tra_Toi_Ve_-_Hong_Truc.VOB
http://megaup.me/?d=511295303
03265_Ngan_Thu_Vinh_Biet_-_Hong_Truc.VOB
http://megaup.me/?d=5112952F3
02517_HONG_TRUC_-_VONG_VE_TIM.VOB
http://megaup.me/?d=510FF4483
02520_HONG_TRUC_-_XUAN_VE_TREN_DAT_ME.VOB
http://megaup.me/?d=510FF4493
02519_HONG_TRUC_-_XUAN_DEN_CON_VE.VOB
http://megaup.me/?d=510FF44A3
02518_HONG_TRUC_-_VUNG_LA_ME_BAY.VOB
http://megaup.me/?d=510FF44B3
02516_HONG_TRUC_-_TU_TINH_TRONG_DEM.VOB
http://megaup.me/?d=510FF44C3
02513_HONG_TRUC_-_TRANG_SANG_DOI_THONG.VOB
http://megaup.me/?d=510FFB023
02515_HONG_TRUC_-_TU_DO_EM_BUON.VOB
http://megaup.me/?d=510FFB033
02514_HONG_TRUC_-_TRUOC_GIO_TAM_BIET.VOB
http://megaup.me/?d=510FFB043
08563_TRUONG_VU._HONG_TRUC_-_TRAO_NGUOI_O_LAI.VOB
http://megaup.me/?d=510FFB053
02512_HONG_TRUC_-_TINH_NGAN_DOI_BO.VOB
http://megaup.me/?d=510FFB063
02508_HONG_TRUC_-_TIEN_DUA.VOB
http://megaup.me/?d=510FFF323
02511_HONG_TRUC_-_TINH_CO_DO.VOB
http://megaup.me/?d=510FFF333
02510_HONG_TRUC_-_TINH_CHANG_Y_THIEP.VOB
http://megaup.me/?d=510FFF343
02509_HONG_TRUC_-_TIM_CA_RUNG_CHIEU.VOB
http://megaup.me/?d=510FFF353
02505_HONG_TRUC_-_THUONG_VE_MIEN_TRUNG.VOB
http://megaup.me/?d=510FFF363
02502_HONG_TRUC_-_THIEP_HONG_BAO_TIN.VOB
http://megaup.me/?d=511003073
02506_HONG_TRUC_-_THUONG_VE_MUA_DONG_BIEN_GIOI.VOB
http://megaup.me/?d=511003083
02507_HONG_TRUC_-_THUONG_VE_VUNG_HOA_TUYEN.VOB
http://megaup.me/?d=511003093
02503_HONG_TRUC_-_THU_GUI_MIEN_XA.VOB
http://megaup.me/?d=5110030A3
02501_HONG_TRUC_-_THE_ROI_MOT_MUA_HE.VOB
http://megaup.me/?d=5110030B3
02496_HONG_TRUC_-_QUAN_CAFE_VANG.VOB
http://megaup.me/?d=511007CE3
02500_HONG_TRUC_-_THANH_PHO_SAU_LUNG.VOB
http://megaup.me/?d=511007CF3
02499_HONG_TRUC_-_TAM_SU_NGUOI_YEU.VOB
http://megaup.me/?d=511007D03
02498_HONG_TRUC_-_QUE_ME.VOB
http://megaup.me/?d=511007D13
02493_HONG_TRUC_-_NGUOI_YEU_CUA_LINH.VOB
http://megaup.me/?d=51100F913
03876_TRA_LAI_THOI_GIAN_-_HONG_TRUC.VOB
http://megaup.me/?d=51128EEC3
03952_VANG_TRAN_SUY_TU_-_HONG_TRUC_&_LAM_GIA_MINH.VOB
http://megaup.me/?d=51128EEB3
04034_YEU_NGUOI_NHU_THE_DO_-_HONG_TRUC_&_LAM_GIA_MINH.VOB
http://megaup.me/?d=51128EEA3
03692_THOI_-_HONG_TRUC_&_CHUNG_TU_LUU.VOB
http://megaup.me/?d=51128EE93
02694_HAI_CHUYEN_TAU_DEM_-_HONG_TRUC_&_LAM_GIA_MINH.VOB
http://megaup.me/?d=51128EE83

02497_HONG_TRUC_-_QUAN_VANG_BIEN_THUY.VOB
http://megaup.me/?d=51100F923
02495_HONG_TRUC_-_PHAN_MA_HONG.VOB
http://megaup.me/?d=51100F933
02494_HONG_TRUC_-_NHO_MOT_NGUOI.VOB
http://megaup.me/?d=51100F943
02487_HONG_TRUC_-_NEN_HUONG_YEU.VOB
http://megaup.me/?d=5110152A3
02489_HONG_TRUC_-_NGANG_TRAI.VOB
http://megaup.me/?d=511015293
02491_HONG_TRUC_-_NGAY_EM_DI.VOB
http://megaup.me/?d=511015283
02490_HONG_TRUC_-_NGAY_EM_20_TUOI.VOB
http://megaup.me/?d=511015273
02488_HONG_TRUC_-_NEU_TA_DUNG_QUEN_NHAU.VOB
http://megaup.me/?d=511015263
02492_HONG_TRUC_-_NGUOI_VUOT_GIAN_KHO.VOB
http://megaup.me/?d=51100F953
02494_HONG_TRUC_-_NHO_MOT_NGUOI.VOB
http://megaup.me/?d=51100F943
02495_HONG_TRUC_-_PHAN_MA_HONG.VOB
http://megaup.me/?d=51100F933
02497_HONG_TRUC_-_QUAN_VANG_BIEN_THUY.VOB
http://megaup.me/?d=51100F923

02483_HONG_TRUC_-_MOT_MINH_THOI.VOB
http://megaup.me/?d=51101A783
02486_HONG_TRUC_-_NAM_CUM_NUI_QUE_HUONG.VOB
http://megaup.me/?d=51101A793
02485_HONG_TRUC_-_MUA_QUA_PHO_VANG.VOB
http://megaup.me/?d=51101A7A3
02484_HONG_TRUC_-_MOT_NGUOI_DI.VOB
http://megaup.me/?d=51101A7B3
02482_HONG_TRUC_-_MOT_CHUYEN_XE_HOA.VOB
http://megaup.me/?d=51101A7C3
02478_HONG_TRUC_-_LANG_TOI.VOB
http://megaup.me/?d=51105FA03
02481_HONG_TRUC_-_MAT_NHAU_ROI.VOB
http://megaup.me/?d=51105FA13
02479_HONG_TRUC_-_LUA_MUA_HA.VOB
http://megaup.me/?d=51105FA23
02480_HONG_TRUC_-_LUU_BUT_NGAY_XANH.VOB
http://megaup.me/?d=51105FA33
02477_HONG_TRUC_-_LAM_DAU_XU_LA.VOB
http://megaup.me/?d=51105FA43
02473_HONG_TRUC_-_HINH_ANH_NGUOI_EM_KHONG_DOI.VOB
http://megaup.me/?d=511066853
02476_HONG_TRUC_-_LA_THU_MIEN_TRUNG.VOB
http://megaup.me/?d=511066863
02475_HONG_TRUC_-_KHONG_BAO_GIO_QUEN_ANH.VOB
http://megaup.me/?d=511066873
02474_HONG_TRUC_-_HOA_TIM_NGAY_XUA.VOB
http://megaup.me/?d=511066883
02471_HONG_TRUC_-_HAI_VI_SAO_LAC.VOB
http://megaup.me/?d=511066893
02447_HONG_TRUC_-_BIET_DAU_TIM.VOB
http://megaup.me/?d=511088CE3
02445_HONG_TRUC_-_700_DEM_GOP_LAI.VOB
http://megaup.me/?d=511088CF3
02446_HONG_TRUC_-_ANH_DI_CHIEN_DICH.VOB
http://megaup.me/?d=511088D03
02448_HONG_TRUC_-_BIET_EM_CON_YEU_ANH_KHONG.VOB
http://megaup.me/?d=511088D13
02449_HONG_TRUC_-_CANH_THIEP_HONG.VOB
http://megaup.me/?d=511088D23
02453_HONG_TRUC_-_CHUYEN_CHUNG_MINH.VOB
http://megaup.me/?d=51108DB13
02450_HONG_TRUC_-_CAY_DANG_BO_MOI.VOB
http://megaup.me/?d=51108DB23
02451_HONG_TRUC_-_CHO_NGUOI_VAO_CUOC_CHIEN.VOB
http://megaup.me/?d=51108DB33
02452_HONG_TRUC_-_CHUYEN_BA_MUA_MUA.VOB
http://megaup.me/?d=51108DB43
02454_HONG_TRUC_-_CHUYEN_NGUOI_CON_GAI_HAI_SIM.VOB
http://megaup.me/?d=51108DB53
02458_HONG_TRUC_-_DAU_CHAN_KY_NIEM.VOB
http://megaup.me/?d=511092083
02455_HONG_TRUC_-_CHUYEN_TINH_DAN_AO.VOB
http://megaup.me/?d=511092093
02456_HONG_TRUC_-_CO_LE.VOB
http://megaup.me/?d=5110920A3
02457_HONG_TRUC_-_CON_DUONG_XUA_EM_DI.VOB
http://megaup.me/?d=5110920B3
02459_HONG_TRUC_-_DE_TRA_LOI_MOT_CAU_HOI.VOB
http://megaup.me/?d=5110920C3
02462_HONG_TRUC_-_DOI_BO.VOB
http://megaup.me/?d=5110966F3
02461_HONG_TRUC_-_DEM_KHONG_CON_TIENG_SUNG.VOB
http://megaup.me/?d=511096703
02460_HONG_TRUC_-_DEM_GOI_MONG.VOB
http://megaup.me/?d=511096713
02463_HONG_TRUC_-_DOI_BONG.VOB
http://megaup.me/?d=511096723
02464_HONG_TRUC_-_DOI_THAY.VOB
http://megaup.me/?d=511096733
02468_HONG_TRUC_-_GIONG_CA_DI_VANG.VOB
http://megaup.me/?d=51109BE53
02465_HONG_TRUC_-_DON_XUAN_NAY_NHO_XUAN_XUA.VOB
http://megaup.me/?d=51109BE63
02466_HONG_TRUC_-_GIA_BIET_TRUONG_XUA.VOB
http://megaup.me/?d=51109BE73
02467_HONG_TRUC_-_GIO_LANH_DEM_HE.VOB
http://megaup.me/?d=51109BE83
02469_HONG_TRUC_-_HA_BUON.VOB
http://megaup.me/?d=51109BE93
02470_HONG_TRUC_-_HAI_KY_NIEM_MOT_CHUYEN_DI.VOB
http://megaup.me/?d=51109E193
02472_HONG_TRUC_-_HAN_THA_LA.VOB
http://megaup.me/?d=51109E1A3
02473_HONG_TRUC_-_HINH_ANH_NGUOI_EM_KHONG_DOI.VOB
http://megaup.me/?d=5110A0243
02474_HONG_TRUC_-_HOA_TIM_NGAY_XUA.VOB
http://megaup.me/?d=5110A0253
02477_HONG_TRUC_-_LAM_DAU_XU_LA.VOB
http://megaup.me/?d=5110A3553
02478_HONG_TRUC_-_LANG_TOI.VOB
http://megaup.me/?d=5110A3563
06191_PHUONG_DUNG_-_NHUNG_DOI_HOA_SIM.VOB
http://megaup.me/?d=5110A8923
06193_PHUONG_DUNG_-_TAM_SU_NGAY_XUAN.VOB
http://megaup.me/?d=5110A8943
06192_PHUONG_DUNG_-_NOI_BUON_GAC_TRO.VOB
http://megaup.me/?d=5110A8953
06189_PHUONG_DUNG_-_BIET_DAU_TIM.VOB
http://megaup.me/?d=5110A8963
06194_PHUONG_DUNG_-_XOT_XA.VOB
http://megaup.me/?d=51240F332
02814_HUONG_TINH_CU_-_TRUONG_VU_&_HONG_TRUC.VOB
http://megaup.me/?d=51127F393
02696_HAI_HOA_RUNG_CHO_EM_-_TRUONG_VU_&_HONG_TRUC.VOB
http://megaup.me/?d=51127F3A3
03178_MUA_QUA_PHO_VANG_-_TRUONG_VU_&_HONG_TRUC.VOB
http://megaup.me/?d=51127F3B3
02419_CHUYEN_BA_NGUOI_-_HONG_TRUC_&_CHUNG_TU_LUU.VOB
http://megaup.me/?d=511285E23
03872_TOI_TINH_-_HONG_TRUC.VOB
http://megaup.me/?d=511285E33
03562_QUEN_NHAU_TREN_DUONG_VE_-_HONG_TRUC.VOB
http://megaup.me/?d=511285E43
02695_HAI_CHUYEN_TAU_DEM_-_HONG_TRUC.MKV
http://megaup.me/?d=511285E53
02416_CHUYEN__TINH_TREN_BEN_O_LAU_-_HONG_TRUC.VOB
http://megaup.me/?d=511285E63
03963_Ve_Duoi_Mai_Nha_-_Hong_Truc.VOB
http://megaup.me/?d=5123FD978
03900_Trang_Son_Cuoc_-_Hong_Truc.VOB
http://megaup.me/?d=5123FD968
02300_Can_Nha_Ngoai_O_-_Hong_Truc.VOB
http://megaup.me/?d=5123FD958

The End Hẹn Gặp Quí Mít Trong Một Collection Khác
Hướng Dẫn Download Megaup.me

Click Vào Links rồi làm theo hình tốt nhất đăng ký acc free tốc độ download full
Image
Image
Image
Last edited by welcometohome on 19 Feb 2013, edited 6 times in total.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?

User avatar
welcometohome
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $9,758
Posts: 646
Joined: 20 Oct 2011
Location: https://www.facebook.com/Anhhungxulanh
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby Hai-Au-Phi-Xu-9 » 19 Feb 2013

Huyền đã có up bài Hoa Mimosa ở bên kia rồi đó welcometohome. Cám ơn sự chia sẻ của welcometohome nhiều nhiều lắm :tốt: :tốt: :tốt: :tốt: :tốt: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:.PS! Bài Hoa Mimosa của Huyền up, trong video klip ghi là "Hoa Mimosa - Thanh Huyền & Chung Tử Lưu", nhưng đúng là giọng hát của ca sĩ Hồng Trúc & Chung Tử Lưu....... Cám ơn Huyền nhiều thật nhiều nha :tốt: :tốt: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:.
Image
User avatar
Hai-Au-Phi-Xu-9
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $49,130
Posts: 2807
Joined: 23 May 2009
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby welcometohome » 19 Feb 2013

đã thêm bài Hoa Mimosa do Huyen upload thanks Huyen đã nhiệt tình giúp
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?

User avatar
welcometohome
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $9,758
Posts: 646
Joined: 20 Oct 2011
Location: https://www.facebook.com/Anhhungxulanh
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby Cafe_ÂmNhac » 19 Feb 2013

Lời cảm ơn đầu tiên gửi đến bạn welcometohome đã có lòng chia sẽ nhạc của ca sĩ Hồng Trúc! Bạn có thể chia sẽ cách load nhạc của links này hong nè! CF bấm vô hoài ko biết đường load! Nếu ACE ai đã load được xin hướng dẫn cho CF biết vơi.rất cám ơn ạ !
Cafe_ÂmNhac
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $20
Posts: 41
Joined: 14 Oct 2012
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby Hai-Au-Phi-Xu-9 » 19 Feb 2013

Cafe_ÂmNhac wrote:Lời cảm ơn đầu tiên gửi đến bạn welcometohome đã có lòng chia sẽ nhạc của ca sĩ Hồng Trúc! Bạn có thể chia sẽ cách load nhạc của links này hong nè! CF bấm vô hoài ko biết đường load! Nếu ACE ai đã load được xin hướng dẫn cho CF biết vơi.rất cám ơn ạ !


Cafe bấm dzô đường link của bài nhạc nào đó ở trên, sau đó nó sẽ hiện ra trang Megaup.me, Cafe kéo chuột xuống dưới 1 tí thì sẽ thấy 1 ô có chữ (DOWNLOAD), bấm dzô chữ DL sau đó nó sẽ hiện lên 1 ô Captcha rồi đánh chữ mật mã dzô đó & bấm thêm chữ (SUBMIT), sau đó chờ 44 seconds rồi bấm DL thì sẽ DL được đó Cafe....... Cách của Hải Âu đã làm dzà DL được hơi phức tạp 1 tí nhưng sẽ DL được. Còn nếu có ACE nào có cách đơn giản hơn thì xin chỉ cho biết để Hải Âu dzà Cafe được học hỏi thêm nha....... Chúc Cafe_ÂmNhac thành công


Anh Truyền bây giờ đang đi làm, nên Hải Âu ko hỏi được. Tối dzìa sẽ hỏi anh Truyền sau, chắc ảnh sẽ có cách để DL đơn giản dzà nhanh hơn :nháy: :nháy: .
Image
User avatar
Hai-Au-Phi-Xu-9
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $49,130
Posts: 2807
Joined: 23 May 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Hai-Au-Phi-Xu-9 từ: nguyentrantrong

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby LuyenThuong » 19 Feb 2013

Cám ơn lòng tốt của WelcomeToHome nhiều lắm nha. Một cái list bài hát hay quá... đến hôm nay WelcomeToHome upload LTh mới dám download :ll: :D

Mến chúc bạn một ngày mới nhiều niềm vui và may mắn.

LTh
LuyenThuong
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $54,080
Posts: 1516
Joined: 13 Jun 2009
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby Hoa-Phuong » 19 Feb 2013

Cám ơn Welcome thật nhiều nhen, chúc Bạn luôn vui vẻ, nhạc hay quá
theo chỉ dẫn của HaiAu, HP load được rồi
Nhạc Karaoke & link sưu tầm, không reup
User avatar
Hoa-Phuong
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $228,731
Posts: 6059
Joined: 01 Jan 2008
Location: Xóm nhà lá
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby truyenhoalan » 19 Feb 2013

Hai-Au-Phi-Xu-9 wrote:Cafe bấm dzô đường link của bài nhạc nào đó ở trên, sau đó nó sẽ hiện ra trang Megaup.me, Cafe kéo chuột xuống dưới 1 tí thì sẽ thấy 1 ô có chữ (DOWNLOAD), bấm dzô chữ DL sau đó nó sẽ hiện lên 1 ô Captcha rồi đánh chữ mật mã dzô đó & bấm thêm chữ (SUBMIT), sau đó chờ 44 seconds rồi bấm DL thì sẽ DL được đó Cafe....... Cách của Hải Âu đã làm dzà DL được hơi phức tạp 1 tí nhưng sẽ DL được. Còn nếu có ACE nào có cách đơn giản hơn thì xin chỉ cho biết để Hải Âu dzà Cafe được học hỏi thêm nha....... Chúc Cafe_ÂmNhac thành công

Anh Truyền bây giờ đang đi làm, nên Hải Âu ko hỏi được. Tối dzìa sẽ hỏi anh Truyền sau, chắc ảnh sẽ có cách để DL đơn giản dzà nhanh hơn :nháy: :nháy: .


Hi em Hải Âu và các ACE,

Host megaup.me mới ra nên chưa có cách nào DL đơn giản hơn, phải theo thủ tục trong bài viết của em Hải Âu thôi . Nhưng megaup.me có nói là nếu mình là thành viên của nó thì DL sẽ mau hơn 3 lâ`n, vậy ACE thử đăng ký là thành viên free của nó .
Nhiều người quan tâm đến danh tiếng, nhưng ít người chú trọng tới lương tâm (Lucius Seneca)
truyenhoalan
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $114,180
Posts: 3724
Joined: 09 May 2008
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby truyenhoalan » 19 Feb 2013

welcometohome wrote:trong Collection còn thiếu 1 bài Rừng Ái Ân, ai có lòng upload cho mình bài đó lên megaup.me dùm thanks trước


Hi welcometohome,

Lúc trước Truyền có lấy được file này của Thế Hiền, Truyền hứa nếu thơì gian cho phép thì Truyền sẽ up lại bài này để bạn cho thêm vào colection Hồng Trúc của bạn cho đủ bộ nhé.
Nhiều người quan tâm đến danh tiếng, nhưng ít người chú trọng tới lương tâm (Lucius Seneca)
truyenhoalan
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $114,180
Posts: 3724
Joined: 09 May 2008
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby emlangthang » 19 Feb 2013

huhuhu dl hoai kg dc , mat ma la chu gi sao elt kg thay , lam on giup elt , cam on ban nhieu lam...
emlangthang
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $4
Posts: 14
Joined: 24 Jul 2006
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby truyenhoalan » 19 Feb 2013

emlangthang wrote:huhuhu dl hoai kg dc , mat ma la chu gi sao elt kg thay , lam on giup elt , cam on ban nhieu lam...


Là captcha chứ không phải mật mã đâu emlangthang, nó có hiện lên khung hình chữ đó. emlangthang cứ coi rôì đánh điền những chữ đó vào thôi.

Oh, Truyền Thấy welcometohome vừa có đưa thêm phần chỉ dẫn có hình, emlangthang kéo lên phía trên coi lại nhé.
Last edited by truyenhoalan on 19 Feb 2013, edited 1 time in total.
Nhiều người quan tâm đến danh tiếng, nhưng ít người chú trọng tới lương tâm (Lucius Seneca)
truyenhoalan
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $114,180
Posts: 3724
Joined: 09 May 2008
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby welcometohome » 19 Feb 2013

Mình đã hướng dẫn cụ thể bằng hình cách download các bạn xem lại nhé have fun :tt:

PS Truyenhoalan thanks bạn trước nhé :vt:
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?

User avatar
welcometohome
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $9,758
Posts: 646
Joined: 20 Oct 2011
Location: https://www.facebook.com/Anhhungxulanh
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby emlangthang » 19 Feb 2013

elt lam roi nhung trong cai khung hinh cu de watch now hay download nen kg thay chu de dánh vao , cac anh chi co biet tai sao kg? , lam on giup dùm cam on nhieu..
emlangthang
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $4
Posts: 14
Joined: 24 Jul 2006
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby welcometohome » 19 Feb 2013

emlangthang wrote:elt lam roi nhung trong cai khung hinh cu de watch now hay download nen kg thay chu de dánh vao , cac anh chi co biet tai sao kg? , lam on giup dùm cam on nhieu..

Đánh Chữ now vào là ok
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?

User avatar
welcometohome
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $9,758
Posts: 646
Joined: 20 Oct 2011
Location: https://www.facebook.com/Anhhungxulanh
 
 

Re: Collection Karaoke Hồng Trúc

Postby emlangthang » 19 Feb 2013

de elt lam thu xem dc kg nhe , cam on welcometihome rat nhieu
emlangthang
Lá Mít
Lá Mít
 
Tiền: $4
Posts: 14
Joined: 24 Jul 2006
 
 

Next

Return to Karaoke VideoWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests